Skip to content

Affärsmodell

LIDDS affärsmodell är att utnyttja bolagets patenterade drug delivery-teknologi på ett sätt som säkrare behandlingar med bättre effekt. Det resulterar i stora värden för patienter, bolaget och dess intressenter. Med en unik och välpositionerad drug delivery-teknologi och en stark projektportfölj kommer LIDDS attraktionskraft för globala partners med kommersialiseringskapacitet att öka. Målet är att utlicensiera internt utvecklade program senast efter Proof-of-Concept i människa. Dessutom har LIDDS för avsikt att genom solida data och vetenskaplig framgång bli en utomordentlig drug delivery-partner för globala läkemedelsföretag som är intresserade av att inlicensiera NanoZolid-teknologin för sina egna utvecklingsprogram. Värdet för LIDDS utgörs av milstolpsbetalningar för forskning och utveckling och royaltyintäkter på kommersiella produkter. Det finns även möjligheter att förlänga den kommersiella livslängden för läkemedel som inte längre innehar patentskydd genom att omformulera dessa med NanoZolid-teknologin.