Skip to content

Aktiekapitalets utveckling

Datum Beskrivning Förändring i antal aktier  Totalt antal aktier Kvotvärde (SEK) Förändring i aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK)
1999 Nybildning 1 000 1 000 100 100 000 100 000,0
2003 Nyemission 160 1 160 100 16 000 116 000,0
2004 Nyemission 480 1 640 100 48 000 164 000,0
2004 Nyemission 550 2 190 100 55 000 219 000,0
2006 Split 4 377 810 4 380 000 0,05 0 219 000,0
2007 Nyemission 2 366 900 6 746 900 0,05 118 345 337 345,0
2010 Nyemission 1 000 000 7 746 900 0,05 50 000 387 345,0
2011 Nyemission 968 362 8 715 262 0,05 48 418 435 763,1
2013 Nyemission 871 526 9 586 788 0,05 43 576 479 339,4
2014 Fondemission 9 586 788 0,053 28 760 508 099,8
2014 Nyemission 2 876 034 12 462 822 0,053 152 430 660 529,6
2015 Riktad nyemission 1 246 282 13 709 104 0,053 66 053 726 582,5
2016 Företrädesemission 3 916 886 17 625 990 0,053 207 595 934 177,5
2017 Riktad nyemission 600 000 18 225 990 0,053 31 800 965 977,5
2017 Riktad nyemission 2 754 779 20 980 769 0,053 146 003 1 111 980,8
2018 Riktad nyemission 890 419 21 871 188 0,053 47 192 1 159 173,0
2018 Riktad nyemission 1 180 000 23 051 188 0,053 62 540 1 221 713,0
2019 Riktad nyemission 641 200 23 692 388 0,053 33 984 1 255 696,6
2019 Riktad nyemission 562 500 24 254 888 0,053 29 813 1 285 509,1
2020 Riktad nyemission 467 783 24 722 671 0,053 24 792 1 310 301,6
2020 Riktad nyemission 1 854 200 26 576 871 0,053 98 273 1 408 574,2
2020 Företrädesemission 3 090 333 29 667 204 0,053 163 788 1 572 361,8
2020 Utnyttjande teckning 8 112 29 675 316 0,053 430 1 572 791,7
2021 Riktad nyemission 4 314 475 33 989 791 0,053 228 667 1 801 458,9
2022 Riktad nyemission 750 000 34 739 791 0,053 39 750 1 841 208,9
2023 Företrädesemission 33 234 730 67 974 521 0,053 1 761 440,69 3 602 649,6
2023 Kvittningsemission 257 142 68 231 663 0,053 13 628,53 3 616 278,1
2024 Apportemission 68 231 663 136 463 326 0,053 3 616 278,1 7 232 556,3