Skip to content

Aktiekapitalets utveckling

 

Datum Beskrivning Förändring i antal aktier  Totalt antal aktier Kvotvärde (SEK) Förändring i aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK)
1999 Nybildning 1,000 1,000 100 100,000 100,000.0
2003 Nyemission 160 1,160 100 16,000 116,000.0
2004 Nyemission 480 1,640 100 48,000 164,000.0
2004 Nyemission 550 2,190 100 55,000 219,000.0
2006 Split 4,377,810 4,380,000 0.05 0 219,000.0
2007 Nyemission 2,366,900 6,746,900 0.05 118,345 337,345.0
2010 Nyemission 1,000,000 7,746,900 0.05 50,000 387,345.0
2011 Nyemission 968,362 8,715,262 0.05 48,418 435,763.1
2013 Nyemission 871,526 9,586,788 0.05 43,576 479,339.4
2014 Fondemission 9,586,788 0.053 28,760 508,099.8
2014 Nyemission 2,876,034 12,462,822 0.053 152,430 660,529.6
2015 Riktad nyemission 1,246,282 13,709,104 0.053 66,053 726,582.5
2016 Företrädesemission 3,916,886 17,625,990 0.053 207,595 934,177.5
2017 Riktad nyemission 600,000 18,225,990 0.053 31,800 965,977.5
2017 Riktad nyemission 2,754,779 20,980,769 0.053 146,003 1,111,980.8
2018 Riktad nyemission 890,419 21,871,188 0.053 47,192 1,159,173.0
2018 Riktad nyemission 1,180,000 23,051,188 0.053 62,540 1,221,713.0
2019 Riktad nyemission 641,200 23,692,388 0.053 33,984 1,255,696.6
2019 Riktad nyemission 562,500 24,254,888 0.053 29,813 1,285,509.1
2020 Riktad nyemission 467,783 24,722,671 0.053 24,792 1,310,301.6
2020 Riktad nyemission 1,854,200 26,576,871 0.053 98,273 1,408,574.2
2020 Företrädesemission 3,090,333 29,667,204 0.053 163,788 1,572,361.8
2020 Utnyttjande teckning 8,112 29,675,316 0.053 430 1,572,791.7
2021 Riktad nyemission 4,314,475 33,989,791 0.053 228,667 1,801,458.9
2022 Riktad nyemission 750,000 34,739,791 0.053 39,750 1,841,208.9