Skip to content

Forskning & utveckling

En stark och diversifierad projektportfölj baserad på en solid och unik drug delivery-teknologi

LIDDS är ett bolag byggt på forskning och utveckling. Bolaget har utvecklat en unik drug delivery-teknologi, på vilken en produktportfölj inom onkologi byggs med en blandning av in-house och partnerprogram från tidigt till sent utvecklingsstadium. Projektportföljen omfattar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svåra cancersjukdomar där den patenterade drug delivery-teknologin är utvecklad för att förbättra effektiviteten och säkerheten för patienterna.

Pipeline 2022 Swe (1)