Skip to content

Nanoimod

Nanoimod är NanoZolid-formulerad agatolimod som är en toll-liknande receptor 9 (TLR9) agonist. Nanoxan är en icke namngiven substans formulerad med NanoZolid-teknologin. Aktivering av toll-liknande receptorer är en viktig del av vårt medfödda immunsystem vilket resulterar i en immunologiskt gynnsam mikromiljö. Detta sker genom aktiv rekrytering av specifika immunceller såsom antigenpresenterande celler, vilket kommer att leda till aktivering av specifika cytotoxiska T-celler. Agatolimod har tidigare undersökts för behandling av olika onkologiska indikationer med mindre framgångsrikt resultat. Genom att agatolimod formuleras till en depå med långsam frisättning vilken administreras intratumoralt kommer det leda till att läkemedlet finns i högre dos under längre tid i tumörer. Programmet är i preklinisk fas och proof-of-principle (PoP) studier i relevanta djurmodeller utförs. Nästa steg kommer att vara toxicitetsutvärderingar och förberedelser för kliniska studier 2023 inklusive tillverkning, definition av patientpopulation, klinisk utvecklingsplan och regulatorisk strategi för att föra behandlingen framåt så snabbt som möjligt.