Skip to content

Partnerskap

LIDDS har ingått ett forsknings- och utvecklingsavtal med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. Programmet omfattar utveckling av onkologiprodukter baserade på NanoZolid-teknologin för en icke namngiven indikation. Avtalet innehåller tydligt definierade forskningsstadier och en exklusiv option till ett globalt licensavtal. I januari 2022 meddelade LIDDS att det första steget a i samarbetet hade slutförts och att Joint Research Committee beslutat att steg två i forskningssamarbetet skulle inledas.