Skip to content

Patent

Att kunna erhålla och upprätthålla patent och andra immateriella rättigheter som skyddar LIDDS teknologier och produkter är en viktig del i bolagets förmåga att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Därför strävar bolaget efter att skydda de teknologier, produkter och metoder som är viktiga för verksamheten. Att erhålla läkemedelspatent är en komplex process som involverar såväl vetenskaplig som legal kompetens.

LIDDS har erhållit mer än 130 nationella patent och ett omfattade patentskydd har etablerats för NanoZolid-teknologin på alla stora marknader. Patentportföljen bedöms vara solid och täcker bland annat metoder för styrning av frisättning av läkemedel, tillverkningsprocess, utrustning och hjälpmedel för injektion, metod och processer för styrning av härdningstakt samt principen för behandling av prostatacancer med NanoZolid-teknologin.

  • Under 2021 erhöll LIDDS ett patentgodkännande i Indien. Det innebär att alla LIDDS ursprungliga fem patentfamiljer är godkända i de länder som LIDDS har valt att skydda teknologin i. Patentskyddet finns därmed i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien, Irland, Grekland, Tjeckien, USA, Australien, Kanada, Kina, Hongkong, Japan, Mexiko, Ryssland, Sydafrika Korea, Israel, Sydafrika, Indien, Hongkong, Brasilien och Singapore.
  • NanoZolid-teknologin har godkända processpatent i EU och USA som ger patentskydd till 2037 för LIDDS teknologiplattform och för de läkemedel som utvecklas med NanoZolid.
  • Patentverket i USA (United States Patent and Trademark Office, USPTO) godkände i januari 2020 ett produktpatent som omfattar alla NanoZolid-produkter. Patentets specifika fokus på produkt ger skydd oavsett om produkten tillverkats med en av LIDDS framtagen process eller från annan process som ger samma produkt. Patentet gäller till 2037.
  • Under 2021 har LIDDS erhållit patentskydd för bolagets produktionsprocess i Ryssland, Australien och Kina.

Utöver patentskyddet for NanoZolid-teknologin som gäller till 2037 har LIDDS möjlighet att få en förlängning av patentskyddet med fem år i Europa förutsatt att läkemedelssubstansen inte är godkänd, till exempel Liproca Depot. Även i USA finns möjlighet att få ett förlängt immaterialrättsligt skydd.

Fet text i tabellen anger godkända patent.