Skip to content

Certified Advisor

Alla bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market måste anlita en Certified Adviser. Den certifierade rådgivaren vägleder bolaget i noteringsprocessen och övervakar att bolaget följer reglerna på Nasdaq First North Growth.

LIDDS har engagerat Redeye AB som Certified Adviser.

Kontaktinformation till Redeye AB:
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90
www.redeye.se