Skip to content

Ägarstruktur

STÖRSTA AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL OCH RÖSTER (%)
Daniel Lifveredson, inkl aktier ägda via bolag 27 679 909 20,3
Ove Högberg 8 562 191 6,3
Marita Högberg 6 851 116 5,0
Avanza Pension, Stockholm 6 831 287 5,0
Stefan Rehnmark 6 632 971 4,9
Wikow Invest AB 6 196 517 4,5
Torbjörn Browall, inkl aktier ägda via bolag 4 750 000 3,5
Nordnet Pensionsförsäkring 3 959 160 2,9
Jan Törnell, inkl aktier ägda via bolag 3 446 395 2,5
Skyshire AB 3 129 017 2,3
Anders Bjartell 2 605 389 1,9
Övriga 55 819 374 40,9
Total 136 463 326 100,0

Största aktieägare per 31 mars 2024