Skip to content

Ägarstruktur

STÖRSTA AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL OCH RÖSTER (%)
Avanza Pension, Stockholm 2 904 724 8,4
Daniel Lifveredson, inkl aktier ägda via bolag 2 640 929 7,6
Wikow Invest AB 2 365 693 6,8
Swedbank Försäkring 2 222 067 6,4
Bengt Sporre 1 126 880 3,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 062 372 3,1
Gunvald Berger 755 155 2,2
Max Mitteregger, inkl aktier ägda via bolag 750 000 2,2
BWG Invest 631 000 1,8
Ulf Richard Kilander 580 947 1,7
SEB Life International 528 552 1,5
Others 19 171 472 55,2
Total 34 739 791 100,0