Skip to content

Ägarstruktur

STÖRSTA AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL OCH RÖSTER (%)
Avanza Pension, Stockholm 7 519 511 11.0
East Capital 4 935 456 7.2
Wikow Invest AB 4 151 408 6.1
Daniel Lifveredson, inkl aktier ägda via bolag 2 790 929 4.1
Nordnet Pensionsförsäkring 2 113 820 3.1
Swedbank Försäkring 1 942 338 2.8
Max Mitteregger, inkl aktier ägda via bolag 1 550 000 2.3
SEB Life International 1 078 392 1.6
Westlight 1 045 735 1.5
Martin Hansson 808 150 1.2
Marcus Kjörling 794 027 1.2
Övriga 39 501 897 57.9
Total 68 231 663 100.0

Största aktieägare per 31 mars 2023