Skip to content

Partners

För ett litet forskningsbolag som LIDDS är samarbeten en viktig del av bolagets affärsmodell. Bolagets utveckling är beroende av effektiva och smidiga externa samarbeten med akademi, licenspartners, kontraktsforskningsbolag (CROs) och kontraktstillverkare av läkemedel.

Externa samarbetsavtal

  • 2021 undertecknade LIDDS ett forsknings- och utvecklingsavtal med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. Samarbetet omfattar utveckling av onkologiprodukter baserade på NanoZolid-teknologin för en icke namngiven indikation.
  • 2018 ingick LIDDS ett exklusivt licensavtal med Jianxi Puheng Pharma Avseende Liproca Depot. Avtalet gäller endast den kinesiska marknaden . Licensintäkter omfattar milstolpsbetalningar och royalties på produktförsäljning. Enligt avtalet ska Jianxi Puheng Pharma finansiera den kommande kliniska fas III-studien i Kina.
  • 2017 tecknade LIDDS ett forsknings- och utvecklingsavtal med Belina AB. Omfattningen av arbetet var utveckling av ett NanoZolid-formulerat läkemedel för behandling av patienter med bröstcancer. Avtalet omfattar ett feasibilityprogram och en exklusiv option att ingå ett globalt licensavtal.
  • 2017 slöt LIDDS ett forsknings- och utvecklingsavtal med ett icke-offentliggjort globalt läkemedelsföretag. Avtalet inkluderade ett feasibilityprogram och en exklusiv option att ingå ett globalt licensavtal.

Tillverkningsavtal

  • 2021 ingick LIDDS och PharmIdea ett tillverkningsavtal som omfattar tillverkning av nya kandidatläkemedel, inklusive biomolekyler och cytostatika. Tillverkning av NanoZolid-formulerad TLR9 är det första projektet inom ramen för samarbetet mellan LIDDS och PharmIdea.
  • 2015 ingick LIDDS och Recipharm ett exklusivt samarbetsavtal gällande produktionsprocessen och kommersiell tillverkning av Liproca Depot för behandling av prostatacancer.