Skip to content

Styrelse

lidds-Daniel-Lifveredson-people

Daniel Lifveredson

Styrelseordförande sedan 2024

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör inom Industriell Ekonomi, Chalmers, Göteborg

Övriga uppdrag: VD och ägare av Excore AB.

Arbetslivserfarenhet:Arbetat med Excore som bas sedan 1998. Excore är verksamt inom rådgivning vid transaktioner för medelstora bolag. Lång internationell erfarenhet. Vid sidan av Excore är Daniel Lifveredson engagerad som delägare i ett flertal verksamheter.

Innehav: 27 679 909, 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

male-placeholder

Torbjörn Browall

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Immobilien Österreich AB, Immobilien Akustik AB, Off Piste GmbH och Persula AB samt styrelsesuppleant i Blekinghus AB, Browall Event AB och Aftertainment AB.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom SKF, Gränges, Gunnebo, Volvo samt Gnosjögruppen. De senaste 15 åren verksam i entreprenörsbolag inom olika branscher.

Innehav: 4 750 000 aktier, 0 optioner.

Han är oberoende i förhållande till LIDDS och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Lars-Inge Sjöqvist

Lars-Inge Sjöqvist

Styrelseledamot sedan 2024

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers, Göteborg

Övriga uppdrag: VD för Actionstep AB och styrelseledamot i SHT Smart High Tech AB.

Arbetslivserfarenhet: VD för Actionstep AB och mer än 30 års erfarenhet av affärs- och produktutveckling och bolagsledning i roller som VD för Gapwaves AB (publ), Vice President och VD Semcon AB (publ) och ordförande för Trebax AB och Kildal Antenn AB.

Innehav: 988 470 aktier, 0 optioner.

Han är oberoende i förhållande till LIDDS och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.