Skip to content

Styrelse

lidds-Jan-Tornell-people

Jan Törnell

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen. Doktorsexamen i Fysiologi vid Göteborgs universitet

Övriga uppdrag:VD och styrelseordförande i Innoext AB. Styrelseordförande i Glactone Pharma AB och Glactone Pharma Development AB, styrelseledamot i Abliva AB och Diaprost AB

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Vice President för Global Strategy på AstraZeneca Oncology & Infection. Professor i fysiologi vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs universitet. Partner i P.U.L.S. och ledamot av investeringskommittén. Docent i fysiologi, Göteborgs universitet.

Innehav: 133 318 aktier, 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

lidds-David-Bejker-people

David Bejker

Styrelseledamot sedan 2019, ordförande i Revisionsutskottet

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: VD för Affibody Medical AB och styrelseledamot i Abliva AB och Amylonix AB

Arbetslivserfarenhet: VD för Affibody Medical AB, ett bolag som utvecklar innovativa proteinläkemedel, sedan 2008. Tidigare på HealthCap, en specialiserad life science-investerare.

Innehav: 65 000 aktier, 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

lidds-Maria-Forss-people

Maria Forss

Styrelseledamot sedan 2015, medlem i Revisionsutskottet

Född: 1972

Utbildning: Magister i Företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Concordia University i Montreal, Canada. Executive education vid Stanford University, USA. Diplomerad styrelseledamot via Styrelseinstitutet och avancerad styrelseutbildning via StyrelseAkademien.

Övriga uppdrag: Senior Vice President Consumables Business Area, Vitrolife

Arbetslivserfarenhet: Vice President Business Development and Global Marketing på Vitrolife. Styrelseledamot i Oncorena AB. Affärsutvecklingsansvarig på Aquilion (före detta P.U.L.S.), VD på Duocort Pharma och flera chefspositioner inom Astra Zeneca.

Innehav: 76 186 aktier, 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

lidds-Daniel-Lifveredson-people

Daniel Lifveredson

Styrelseledamot sedan 2017, ledamot av revisionsutskottet sedan 2022

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör inom Industriell Ekonomi, Chalmers, Göteborg

Övriga uppdrag: CEO and owner of Excore AB

Arbetslivserfarenhet:Arbetat med Excore som bas sedan 1998. Excore är verksamt inom rådgivning vid transaktioner för medelstora bolag. Lång internationell erfarenhet. Vid sidan av Excore är Daniel Lifveredson engagerad som delägare i ett flertal verksamheter.

Innehav: 2 790 929 aktier, 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Johan Lund

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1957

Utbildning: Läkarutbildning från Karolinska Institutet samt Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap från Karolinska Institutet.

Övriga uppdrag: Medgrundare av KyNexis Medicine Development AB och grundare av MBS Pharma, CSO och styrelseordförande i Aqilion AB, styrelseordförande i NEOGAP Therapeutics AB, styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet i Olink Holding AB (Nasdaq NYC), styrelseledamot i Pelago Bioscience AB ochGenagon Therapeutics AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VP of Immunology & Inflammation Research & Early Development, Celgene; SVP och CSO Immunology & Inflammation, Pfizer; VP CNS & Pain Research, AstraZeneca och VP Respiratory & Inflammation Research, AstraZeneca. Professor & Ordförande, Department of Anatomy & Cell Biology, Medical Faculty, University of Bergen; Docent, Department of Medical Nutrition, Karolinska Institutet.

Innehav: 40 180 aktier

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Max Mitteregger

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1963

Utbildning: Ekonom

Övriga uppdrag: VD Galba Holding AB

Arbetslivserfarenhet: Arbetat som Institutionsmäklare på bla Carnegie och medgrundare till ABGSC. Sedan 2005 grundare av MMKAP AB samt förvaltare av hedgefonden Gladiator.

Innehav: 1 550 000 aktier

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget