Skip to content

Styrelse

lidds-1

Pontus Ottosson

Styrelseordförande sedan 2023

Född: 1975

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers, Göteborg

Övriga uppdrag: Head of Investments på Chalmers Ventures AB. Styrelseordförande i IPS Particle Technology Sweden AB, styrelseledamot i Oxeon AB, InSingulo AB, Industrial Path Solutions AB, AnPrima AB samt Prigo AB.

Arbetslivserfarenhet: tidigare VD (före detta P.U.L.S.) AB och DuoCort Pharma AB samt styrelseledamot i ett flertal uppstartbolag inom Life Science samt Tech.

Innehav: 258 750 aktier (direkt och indirekt), 0 optioner.

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

lidds-David-Bejker-people

David Bejker

Styrelseledamot sedan 2019, ordförande i Revisionsutskottet

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: VD för Affibody Medical AB och styrelseledamot i Abliva AB och Amylonix AB

Arbetslivserfarenhet: VD för Affibody Medical AB, ett bolag som utvecklar innovativa proteinläkemedel, sedan 2008. Tidigare på HealthCap, en specialiserad life science-investerare.

Innehav: 65 000 aktier, 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

lidds-Daniel-Lifveredson-people

Daniel Lifveredson

Styrelseledamot sedan 2017, ledamot av revisionsutskottet sedan 2022

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör inom Industriell Ekonomi, Chalmers, Göteborg

Övriga uppdrag: CEO and owner of Excore AB

Arbetslivserfarenhet:Arbetat med Excore som bas sedan 1998. Excore är verksamt inom rådgivning vid transaktioner för medelstora bolag. Lång internationell erfarenhet. Vid sidan av Excore är Daniel Lifveredson engagerad som delägare i ett flertal verksamheter.

Innehav: 2 790 929 aktier, 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Johan Lund

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1957

Utbildning: Läkarutbildning från Karolinska Institutet samt Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap från Karolinska Institutet.

Övriga uppdrag: Medgrundare av KyNexis Medicine Development AB och grundare av MBS Pharma, CSO och styrelseordförande i Aqilion AB, styrelseordförande i NEOGAP Therapeutics AB, styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet i Olink Holding AB (Nasdaq NYC), styrelseledamot i Pelago Bioscience AB ochGenagon Therapeutics AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VP of Immunology & Inflammation Research & Early Development, Celgene; SVP och CSO Immunology & Inflammation, Pfizer; VP CNS & Pain Research, AstraZeneca och VP Respiratory & Inflammation Research, AstraZeneca. Professor & Ordförande, Department of Anatomy & Cell Biology, Medical Faculty, University of Bergen; Docent, Department of Medical Nutrition, Karolinska Institutet.

Innehav: 40 180 aktier

Oberoende i förhållande till LIDDS AB (publ) och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget