Skip to content

Varför investera i LIDDS?

1. LIDDS har en egenutvecklad drug delivery-teknologi med breda användningsområden vilket skapar stora tillväxtmöjligheter

 • LIDDS har utvecklat NanoZolid-teknologin med ett starkt IP-skydd där både teknologin och produkterna som utvecklas med hjälp av teknologin är skyddade åtminstone fram till 2037
 • NanoZolid-teknologin kan användas för att formulera många olika typer av läkemedel, vilket innebär att det finns många möjligheter att omformulera befintliga läkemedel och formulera nya
 • NanoZolid-teknologin underlättar lokal administration, med en bibehållen och kontrollerad frisättning under en definierad och lång tidsperiod, och kan användas för att lösa problem inom många indikationsområden
 • NanoZolid-teknologin har validerats genom såväl partnerskap som kliniska studier

2. LIDDS har utvecklat en egen projektportfölj inom onkologi där LIDDS erbjuder unika lösningar

 • Mer precisa cancerbehandlingar med lokal administrering som möjliggör mer exakt och effektiv dosering, samtidigt som systemiska biverkningar undviks, med en förbättrad vård som följd
 • Färre sjukhusbesök krävs vilket förbättrar såväl patienters livskvalitet som hälsoekonomin
 • För närvarande har LIDDS två projekt i klinisk utveckling och två i preklinisk utvecklingsfas

3. Partnerskap med Johnson & Johnson vilket validerar LIDDS teknologi

 • Partnerskapet innebär en gedigen kommersiell validering av LIDDS teknologi
 • Samarbetet ger bättre förståelse för Big Pharmas prioriteringar och förväntningar på LIDDS teknologi

4. Lägre utvecklingskostnader och större chans att nå marknaden

 • LIDDS och NanoZolid-teknologin skapar möjlighet att omformulera godkända läkemedel, vilket avsevärt minskar utvecklingsriskerna och kan förkorta tiden till marknad. Detta är viktigt inom onkologiområdet där projekt historiskt har visat lägre chans att nå hela vägen till marknaden
 • Vid omformulering av läkemedel som tidigare har utvärderats i klinisk utveckling krävs färre patienter för att utvärdera säkerheten, vilket sänker kostnaderna för klinisk utveckling

5. Erfaren och engagerad ledning och styrelse

 • Ledningsgruppen har lång erfarenhet från läkemedelsutveckling både från mindre entreprenörsdrivna verksamheter entreprenöriell miljö och från stora läkemedelsbolag
 • Styrelsen har en gedigen erfarenhet av både läkemedelsutveckling och affärsutveckling från läkemedelsindustrin