Skip to content

Historik

LIDDS grundades baserat på en uppfinning som möjliggör kontrollerad frisättning av läkemedel, senare kallad NanoZolid-teknologin. Bolaget ansökte om sitt första patent för teknologin under 2003. Det primära fokuset för bolaget under de första 15 åren var utvecklingen av Liproca Depot för behandling av patienter med prostatacancer.

2021

LIDDS sluter samarbetsavtal med Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. Bolaget genomför omfattande ledningsförändringar och en strategisk översyn av bolagets inriktning. Den kliniska fas I-studien som undersöker nanodotax i olika solida tumörer avslutas.

2020

Första patienten behandlas i den kliniska fas l-studien med nanodotax. Positiva prekliniska resultat avseende tumörkontroll och överlevnad redovisas med en NanoZolid-formulerad TLR9-agonist i nanoimod- projektet.

2019

Resultat från den kliniska fas llb-studien med Liproca Depot visar på positiva effektresultat för patienter med prostatacancer.

2018

LIDDS tecknar licensavtal med Jiangxi Puheng Pharma avseende prostatacancerläkemedlet Liproca Depot för den kinesiska marknaden.

2017

Den kliniska fas llb-studien med Liproca Depot inleds i Kanada och Finland.

2016

En preklinisk studie avseende lokal behandling med NanoZolid-formulerad docetaxel avslutas. Studien visade på behandlingseffekt utan att ge upphov till de biverkningar som systemisk administration leder till. Baserat på de positiva resultaten valde LIDDS att vidareutveckla projektet och idag benämns projektet nanodotax.

2015

NanoZolid får patentskydd på alla stora marknader och LIDDS inleder ett samarbete med Recipharm kring tillverkning av Liproca Depot.

2014

Bolagets aktier noteras på Nasdaq First North Growth Market.

2013

Den kliniska fas IIa-studien med Liproca Depot som inleddes 2012 avslutas och visar en tydlig minskning av såväl tumörmarkören Prostate-Specific Antigen (PSA) som prostatavolym.

2012

En kompletterande klinisk fas IIa-studie på Liproca Depot inleds på kliniker i Sverige och Finland.

2011

Den kliniska fas IIa-studien som inleddes 2009 avslutas och resultaten presenteras vid den årliga kongressen för European Associations of Urology.

2010

Viktiga patent baserade på tryckprocessen godkänns i Europa.

2009

LIDDS inleder en klinisk fas lla-studie med Liproca Depot på patienter med prostatacancer.

2008

Liproca Depot utvärderas i prekliniska modeller.

2007

Den första kliniska studien som undersöker en tidig läkemedelsprodukt och dess effekt på patienter med prostatacancer inleds.

2006

Utvecklingen av en användarvänlig injektionsapplikator påbörjas.

2005

LIDDS lyckas framställa 2-hydroxiflutamid (2-HOF) med en kvalitet som uppfyller Good Manufacturing Practice (GMP).

2004

En klinisk utvecklingsstrategi utvecklas för Liproca Depot.

2003

LIDDS börjar utveckla ett läkemedel som är mer effektivt och leder till färre och mildare biverkningar vid behandling av prostatacancerpatienter.