Skip to content

Bolagsstyrning

Valberedning 2022

Valberedning utsedd inför LIDDS årsstämma 2022.

Extra bolagsstämma 2022

LIDDS höll den 11 mars 2022 extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Uppsala.