Skip to content

Liproca Depot

Liproca Depot är NanoZolid-formulerad 2-hydroxyltutamid (2-HOF) som är ett anti-androgent läkemedel som binder och blockerar androgenreceptorer. Patienter med prostatacancer behandlas med systemiska läkemedel som sänker koncentrationerna och därmed effekten av androgenerna. Detta används ofta före interventionsbehandlingar som strålning och kirurgi. På grund av de biverkningar som allvarligt påverkar livskvaliteten har en lokal behandling direkt in i prostatan intill tumören ett tydligt medicinskt värde för att undvika systemisk exponering. Liproca Depot är LIDDS första projekt i klinisk utveckling och därför också det mest avancerade. Produkten har undersökts på närmare 160 patienter i olika kliniska studier. De data som hittills genererats indikerar en kontrollerad lokal frisättning över en period på sex månader efter en enda administrering i prostatan. Vidare har behandlingen visat sig vara tolerabel och säker med observerade effekter på tumörvävnad, prostatavolym och det prostataspecifika antigenet PSA. Liproca-projektet förbereds för en fas III-studie inklusive en regulatorisk validering av EMA på det prekliniska datapaketet och fas III-studieprotokollet, en uppgradering av tillverkningsprocessen för fas III och omfattande aktiviteter inom affärsutveckling för att säkra finansieringen av fas III studie.