Skip to content

Valberedning

Vid årsstämman i LIDDS AB (publ) den 17 maj 2021 beslutades att en valberedning ska utses och bestå av tre ledamöter, utsedda av de två största aktieägarna den 30 september 2021 samt LIDDS styrelseordförande.

Följande valberedning är utsedd till årsstämman 2022:

  • Bengt-Åke Bengtsson, ordförande
  • Olle Isaksson
  • Bengt Viterius
  • Jan Törnell (ordförande i LIDDS)

Aktieägare som önskar kontakta valberedningen kan göra det via e-post:
info@liddspharma.com.