Skip to content

VD-ord

Delårsrapport januari – september 2023

Under tredje kvartalet 2023 var fokus för LIDDS att fullfölja de planer som utarbetades under första halvåret: dels utlicensiera vår portfölj av NanoZolid-utvecklade produkter, dels minska kostnaderna och ge strategin tillräckligt med tid för att bli framgångsrik där det är möjligt. En central del av strategin har varit samarbetet med Alira Health för att hitta en partner till Liproca Depot. Mitt mål som tillförordnad VD sedan i somras har varit att bidra med stabilitet och kontinuitet för att ge dessa ambitioner de bästa förutsättningarna att lyckas. När vi nu närmar oss slutet av året måste vi dock vara realistiska när det gäller sannolikheten att nå framgång och vara proaktiva för vad som kommer härnäst.

Under de senaste 18 månaderna har affärsutveckling varit högsta prioritet för LIDDS, och Alira Health har haft en nyckelroll i sökandet efter en meningsfull transaktion av framför allt Liproca Depot, men även den bredare portföljen. Detta arbete har syftat till att visa den kommersiella attraktionskraften hos vår ledande tillgång samt till att ge en bredare validering av portföljen. Tyvärr har dessa ansträngningar sammanfallit med de tuffaste marknadsförhållandena som biotekniksektorn har upplevt på många år.

I samarbete med Alira har LIDDS nått ut till över 200 företag under de senaste 12 månaderna. Företagen har valts ut för deras specifika intresse inom onkologi och urologi och omfattar hela spektrumet av företag, från multinationella läkemedelsbolag till mindre specialistföretag. Hittills har de flesta av företagen som har kontaktats valt att tacka nej till möjligheten att licensiera tillgångar från LIDDS. Vi fortsätter att arbeta med andra alternativ och håller kommunikationskanalerna öppna för framtiden, men vi måste samtidigt vara realistiska med våra förväntningar på att finna en partner för att licensiera Liproca och de andra tillgångarna. Detta är naturligtvis en stor besvikelse, men vi måste lära oss av erfarenheterna, vara flexibla med de möjligheter som kvarstår och samtidigt arbeta proaktivt med alternativa strategier för tillgångarna och verksamheten som helhet. Dessa alternativ kommer att vara ett stort fokus för LIDDS framgent.

Den situation som vi befinner oss i bekräftar de beslut som fattades i början av sommaren för att spara kostnader och göra organisationen mer slimmad. Gjorda besparingar får full effekt från 1 januari 2024 vilket resulterar i att vi nu har en kassa som förväntas sträcka sig en bit in i 2025. Detta är avgörande, eftersom det ger ledningen och styrelsen tid att överväga ett brett spektrum av möjligheter och fatta väl genomtänkta beslut. Just nu är ingenting uteslutet, vi är fast beslutna att skapa och öka aktieägarvärdet varhelst det kan ske, vilket är ett arbete som redan pågår. Ett exempel är vårt beslut att hitta en väg framåt för Nanodotax-produkten och den kliniska studien DTX-002. Detta var en av de aktiviteter som lades på is tidigare under sommaren, men som vi nu har ambitionen att återuppta vid årsskiftet, dock till en betydligt lägre kostnad för LIDDS. Det finns ett värde i dessa tillgångar, och även om förhållandena är tuffa måste vi fortsätta att söka innovativa sätt att flytta projektportföljen framåt vid varje tillfälle.

Slutligen, när vi formar verksamheten för 2024, kommer vi att göra det med en reviderad ledningsstruktur, vilket ytterligare bidrar till besparingar och förlänger kassan. Jag tillträdde rollen som tillförordnad VD under sommaren med ambitionen att skapa kontinuitet och stabilitet i en turbulent tid, samt att fullfölja de affärsmål och processer som vi påbörjat. När vi nu har slutfört detta arbete är det också dags för mig att gå vidare till nya utmaningar. Det är med viss sorg jag lämnar LIDDS, men jag har stort förtroende för min efterträdare Jenni Björnulfsson som VD. Hon har arbetat på LIDDS sedan 2021 och kan verksamheten mycket väl. När vi nu utvärderar alla alternativ för LIDDS kommer hennes erfarenhet och kompetens att vara viktig och värdefull. Jag kommer att vara kvar i verksamheten, åtminstone fram till årsskiftet, och kommer att stödja Jenni och styrelsen i min roll som CSO.

Matthew Lindon,
CSO and tillförordnad CEO