Skip to content

VD-ord

lidds-jenni-bjornlfson-people

Delårsrapport januari – mars 2024

Inledningen av 2024 har gått i förändringens tecken. En ny styrelse valdes i början av januari och kort därefter presenterade den nya styrelsen förvärvet av Noviga Research. Förvärvet godkändes av bolagsstämman den 27 februari och i mars genomfördes förvärvet.

Förvärvet av Noviga Research har stått i fokus under första kvartalet 2024. Ett förvärv av en sådan omfattning i förhållande till befintlig verksamhet innebär en hel del administration, men i och med denna rapport är vi snart i mål med det arbete som behöver genomföras. Samtidigt har förberedelser gjorts för de regulatoriska toxikologiska samt säkerhetsfarmakologiska studier som behöver genomföras innan läkemedelskandidaten NOV202 är redo för kliniska studier, det vill säga studie i människa. NOV202 har visat goda resultat i andra pre-kliniska studier i kombination med PARP-hämmare, för behandling av cancer i äggstockar, bukspottskörtel och prostata.

Vi hade också hoppats kunna presentera en väg framåt för Nanodotax och den kliniska studien DTX-002, men genomförandet är fortfarande inte säkerställt. Vi fortsätter arbeta på en lösning.

Arbetet med att minska bolagets löpande kostnader har också fortsatt. De stora besparingarna initierades redan under 2023, men vi har gjort det vi kan för att göra ytterligare kostnadsminskningar. Som ett led i detta har vi övergått från rapportering enligt IFRS till K3. Bytet innebär inga förändringar i vårt rapporterade resultat, men betyder att vi kan lägga lite mindre tid och pengar på administration kring vår redovisning. Vi har också gjort en genomgång av vår patentportfölj. Det gjordes även för ett år sedan då vi övergav en patentfamilj. I år har justeringar gjorts i framför allt två äldre patentfamiljer. Vi har gjort bedömningen att de patent vi övergett ger ett mindre omfattande skydd och därtill har de kort löptid jämfört med de andra patent vi har. Patentavgifter ökar också i kostnad ju äldre patenten är. Förvärvet av Noviga har som vi meddelade i årsredovisningen redovisningsmässigt klassats som ett omvänt förvärv, vilket gör att Noviga redovisningsmässigt anses vara moderbolag i koncernen. Det gör att vi i denna rapport visar siffror som många aktieägare inte helt känner igen. För att visa på effekterna av de besparingar som gjorts kommenteras utvecklingen i LIDDS AB, det legala moderbolaget, under Finansiell information.

För ett par veckor sedan meddelades också att jag går vidare till nya utmaningar. Mats Wiking kommer att ta över som VD och CFO för LIDDS. Styrelsen har hittat en utmärkt lösning för bolaget och bytet sker inte förrän efter nästa delårsrapport. Vi har med andra ord gott om tid på oss att genomföra en välordnad överlämning.

Jenni Björnulfson
VD och CFO