Skip to content

Teknologi

NanoZolid är en teknologi som möjliggör lokal, kontrollerad och bibehållen frisättning av läkemedel över tid  med en utmärkt användbarhet och  kan kombineras med olika typer av läkemedelssubstanser. Syftet med NanoZolid-teknologin är i första hand att läkemedelsbehandlingar ska blir mer precisa, ge en högre lokal effekt och samtidigt minska systemiska biverkningar. Ett NanoZolid-formulerat läkemedel injiceras som en suspension direkt in i tumören eller i närheten av tumören. Suspensionen stelnar och bildar en lokal, solid läkemedelsdepå som frisläpper läkemedlet på ett kontrollerat sätt över en längre och fördefinierad tid. I takt med att depån bryts ned absorberas den helt i kroppen utan att lämna några restprodukter.

NanoZolid-teknologin baseras på tillverkningsmetoder som utvecklats i materialindustrin där tekniken bland annat används för att tillverka material med hög täthet och mekanisk styrka. Samma tryckteknik kan användas för att utveckla nya läkemedelsformuleringar baserade på kalciumsulfat som kontrollerat kan frisätta läkemedel med effekt över lång tid i ett specifikt område i kroppen. Beroende på tillverkningssättet för läkemedelsberedningarna är det möjligt att bestämma och finjustera mängden läkemedel som frisätts under specifika tidsperioder. Detta är en styrka och fördel vid tillförsel av läkemedel lokalt i vissa organ och vävnader, vilket tillåter höga läkemedelskoncentrationer med begränsad eller försumbar systemisk exponering. Teknologin är kliniskt validerad med tydliga läkemedelseffekter i fas II-studier.

LIDDS projektportfölj är utvecklad för olika cancersjukdomar där det finns en tydlig fördel med NanoZolid-formulerade läkemedel för effekt och säkerhet. Det finns andra möjliga tillämpningar där NanoZolid-teknologin skulle kunna erbjuda fördelaktiga lösningar på medicinska problem såsom  läkemedelsföljsamhet, men detta har hittills inte varit i fokus för bolagets interna utveckling.

LIDDS utvecklar kontinuerligt bolagets drug delivery-teknologi. Det är  viktigt för att ligga i framkant med både bolagets  egen teknologi och interna och externa projekt. Det är dessutom viktigt för att fortsatt bygga vidare på bolagets starka immaterialrättsliga skydd som löper till åtminstone 2037.