Skip to content

Vision och affärsidé

Vision

Visionen är att vara den bästa lösningen för elegant och optimal läkemedelsadministration – för att möjliggöra bättre hälsa.

Affärsidé

LIDDS affärsidé är att utveckla bättre och säkrare behandlingar som har ett stort affärsvärde för globala läkemedelsföretag.