Skip to content

Ledning

DSC_2370

Jenni Björnulfson

VD, CFO och IR-ansvarig

VD sedan 2023. CFO och IR-ansvarig sedan 2021.

Född: 1971

Utbildning: Magisterexamen i finans- och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Karolinska Institutet

Arbetslivserfarenhet: Omfattande ekonomisk och branscherfarenhet efter att ha arbetat under många år inom biotekniksektorn. Tidigare befattningar innefattar CFO för Promore Pharma och Cinclus Pharma Holding. Dessförinnan arbetade Jenni som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och hon har haft corporate finance-befattningar på Alfred Berg och Handelsbanken.

Innehav:22 000 aktier, 35 000 teckningsoptioner

Matthew Lindon

Matthew Lindon

CSO

Född: 1973

Utbildning: Magisterexamen i kemi från University of Leicester, Storbritannien

Arbetslivserfarenhet: En stark bakgrund från läkemedelsindustrin med fokus på drug discovery och tidig klinisk utveckling. Tidigare befattningar inkluderar Senior Director och Global Project Leader med fokus på drug discovery och tidig klinisk utveckling på GSK, och senast på AstraZeneca där han ledde en portfölj av läkemedelsupptäckts- och utvecklingsprojekt inom terapiområdet Respiratory & Immunology.

Innehav: 71 428 aktier, 0 teckningsoptioner