Skip to content

Ledning

DSC_2370

Jenni Björnulfson

VD, CFO och IR-ansvarig

VD sedan 2023. CFO och IR-ansvarig sedan 2021.

Född: 1971

Utbildning: Magisterexamen i finans- och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Karolinska Institutet

Arbetslivserfarenhet: Omfattande ekonomisk och branscherfarenhet efter att ha arbetat under många år inom biotekniksektorn. Tidigare befattningar innefattar CFO för Promore Pharma och Cinclus Pharma Holding. Dessförinnan arbetade Jenni som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och hon har haft corporate finance-befattningar på Alfred Berg och Handelsbanken.

Innehav:22 000 aktier, 35 000 teckningsoptioner