Skip to content

Ledning

Nina Herne

Nina Herne

VD sedan 2021

Född: 1969

Utbildning: Fil.Dr. i immunologi vid Lunds universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt styrelseutbildning via Styrelseinstitutet och Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Flera ledande befattningar i globala läkemedelsföretag, senast på Chiesi Group. Lång erfarenhet från FoU, affärsutveckling och licensiering, strategiutveckling och internationell hantering av intressegrupper från mindre organisationer som Zymenex (VD för Sverige och Danmark) och NeuroNova, samt större företag som Chiesi, SOBI och NovoZymes (NovoNordisk).

Innehav: 0 aktier, 100 000 teckningsoptioner

lidds-jenni-bjornlfson-people

Jenni Björnulfson

CFO och IR-ansvarig sedan 2021

Född: 1971

Utbildning: Magisterexamen i finans- och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Karolinska Institutet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB (publ),noterat på Nasdaq First North Growth Market

Arbetslivserfarenhet: Omfattande ekonomisk och branscherfarenhet efter att ha arbetat under många år inom biotekniksektorn. Tidigare befattningar innefattar CFO för Promore Pharma och Cinclus Pharma Holding. Dessförinnan arbetade Jenni som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och hon har haft corporate finance-befattningar på Alfred Berg och Handelsbanken.

Innehav: 0 aktier, 35,000 teckningsoptioner

lidds-matthew-lindon-people

Matthew Lindon

CSO sedan 2022

Född: 1973

Utbildning: Magisterexamen i kemi från University of Leicester, Storbritannien

Arbetslivserfarenhet: En stark bakgrund från läkemedelsindustrin med fokus på drug discovery och tidig klinisk utveckling. Tidigare befattningar inkluderar Senior Director och Global Project Leader med fokus på drug discovery och tidig klinisk utveckling på GSK, och senast på AstraZeneca där han ledde en portfölj av läkemedelsupptäckts- och utvecklingsprojekt inom terapiområdet Respiratory & Immunology.

Innehav: 0 aktier, 0 teckningsoptioner