Skip to content

Om Lidds

lidds-module-about-1

En innovativ drug delivery-plattform till nytta för patienter och läkemedelsindustrin

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid. Med NanoZolid kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

.

lidds-about-business-model-module_1

LIDDS möjliggör nya behandlingar och vitaliserar befintliga produkter

LIDDS affärsmodell är att utnyttja bolagets patenterade drug delivery-teknologi på ett sätt som säkrare behandlingar med bättre effekt. Det resulterar i stora värden för patienter, bolaget och dess intressenter. Med en unik och välpositionerad drug delivery-teknologi och en stark projektportfölj kommer LIDDS attraktionskraft för globala partners med kommersialiseringskapacitet att öka.

Innovativ drug delivery-plattform till nytta för patienter och läkemedelsindustrin