Skip to content

Investerare

Bokslutskommuniké 2022

LIDDS publicerade bokslutskommunikén för 2022 den 13 mars, 2023.

Aktien

Loading...

Cancer – ett växande folkhälsoproblem

  • 19 Miljoner

    nya fall av cancer under 2020

  • 187 Mdr USD

    i omsättning av cancerläkemedel under 2021

  • 9.9 Mdr USD

    i omsättning av läkemedel för prostatacancer under 2026