Skip to content

Investerare

Bokslutskommuniké 2023

LIDDS publicerade sin Bokslutskommuniké för januari-december 2023 den 22 februari 2024.

Aktien

Loading...

Cancer – ett växande folkhälsoproblem

  • 19 Miljoner

    nya fall av cancer under 2020

  • 187 Mdr USD

    i omsättning av cancerläkemedel under 2021

  • 9.9 Mdr USD

    i omsättning av läkemedel för prostatacancer under 2026