Skip to content

LIDDS årsredovisning för 2023 publicerad

GÖTEBORG, SVERIGE – Årsredovisningen för LIDDS AB (publ) avseende 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF-version på bolagets hemsida via länken: https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/.

Den som önskar få årsredovisningen hemskickad kan beställa den från LIDDS AB, Box 12040, 112 40 Stockholm eller via e-mail: info@liddspharma.com