Skip to content

LIDDS beviljas patent för produktionsprocessen för NanoZolid® i Japan och Sydkorea

UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) meddelar idag att dess senaste patentfamilj för produktionsprocessen för NanoZolid® och därmed även läkemedelsprodukter baserade på teknologin, har beviljats i Japan och Sydkorea. Patentet ger skydd fram till 2037 på båda marknaderna.

”Etablering av patentskydd på två marknader av betydande storlek är ett viktigt steg i det strategiska arbetet för att stärka vår kommersiella position vid potentiella partnerdiskussioner”, säger Nina Herne, VD för LIDDS.

LIDDS har nyligen fått patentgodkännande i Japan (JP2019520633A) och Sydkorea (KR20197011910A). Uppfinningen som täcker produktionsprocessen för NanoZolid®-teknologin ger skydd fram till 2037. Dessutom skyddar patentet alla läkemedel som tillverkas med den process som beskrivs i patentet. Detta innebär två viktiga godkännanden för denna patentfamilj, som också har fått godkännanden i Kina, Ryssland, Australien, Indien, Sydafrika och Singapore på senare tid. Patentet och ett relaterat patent är godkända i USA, vilket tidigare kommunicerats.