Skip to content

LIDDS årsredovisning för 2021 publicerad

Uppsala, 26 april 2022 – Årsredovisningen för LIDDS AB (publ) avseende 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF-version på bolagets hemsida via länken: https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Tryckta årsredovisningar kan beställas från LIDDS AB, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller via e-mail: info@liddspharma.com.