Kallelse PDF

  Punkt 7 – Aktieägares förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i LIDDS AB (publ)  PDF

    Bilaga A - Villkor för ”teckningsoptioner 2017/2020 – styrelse” i LIDDS AB (publ) PDF

    Bilaga B - Årsredovisning 2016 LIDDS AB (publ) PDF

    Bilaga C - Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen PDF

    Bilaga D - Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § PDF

  Punkt 8 - Aktieägares förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD och övriga nyckelpersoner i LIDDS AB   (publ)  PDF

    Bilaga A - Villkor för ”teckningsoptioner 2017/2020  – nyckelpersoner” i LIDDS AB (publ) PDF

 Fullmaktsformulär PDF

Nyheten i PDF

Nyheten i PDF

Nyheten i PDF

Nyheten i PDF