Skip to content

LIDDS: Valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

Vid årsstämman i LIDDS AB (publ) den 16 maj 2018 beslutades att en valberedning skall utses och bestå av tre ledamöter, utsedda av de två största aktieägarna per den 30 september 2018, jämte styrelsens ordförande.

Följande valberedning har utsetts:

Bengt-Åke Bengtsson
Olle Isaksson
Bengt Viterius
Jan Törnell (ordförande i LIDDS)

Bengt-Åke Bengtsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det under adressen:

Valberedningen
LIDDS AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50  UPPSALA

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com
  
Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-plattformen. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. Företagets längst framskridna projekt är Liproca® Depot som genomgått Fas II-studier vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Ett licensavtal är tecknat med en kinesisk partner. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök liddspharma.com

The News in PDF


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire