Skip to content

LIDDS Delårsrapport januari – mars 2019

JANUARI – MARS 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 2,5 (2,0) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,5 (-2,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,09) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 (-2,1) MSEK

      
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Samtliga patienter har rekryterats i LIDDS fas IIb-studie mot prostatacancer, LPC-004. De nya klinikerna i Litauen och Kanada har bidragit starkt till en snabbare rekrytering av patienter. Preliminära studieresultat planeras att presenteras i september i år.
 • LIDDS har fått ytterligare ett patent som skyddar NanoZolid®- teknologin i USA. Patentet blev godkänt i EU under 2018 vilket innebär att samtliga produkter som utvecklas med NanoZolid® har ett mycket långt immaterialrättsligt skydd till 2037 på de största marknaderna.
 • Den första patienten blev behandlad i fas I-studien, NZ-DTX, på Karolinska Universitetssjukhuset i vilken NanoZolid® kombineras med docetaxel i solida tumörer. LIDDS har dessutom fått godkännande från Läkemedelsverket i Danmark för en fas I-studie med samma studieupplägg.
 • LIDDS har meddelat att bolaget utvärderar möjligheterna till en listning på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2020. Syftet med listbytet är att attrahera större internationella läkemedels- och investeringsfonder samt att stärka bolagets synlighet på den internationella marknaden.
 • LIDDS har också gjort viktiga förstärkningar i organisationen:
  Markus Thor har anställts som Head of Business Development. Markus har en gedigen affärserfarenhet från läkemedelsbolag som Biovitrum, Kancera och Medivir och började sin anställning i mars.
  – Charlotta Gauffin har anställts som Head of Clinical Trials. Charlotta har en lång och bred erfarenhet av kliniska studier från Quintiles, Q-Med och Galderma. Charlotta började i bolaget i mars.
 • Samarbetsavtalet med Belina Pharma avslutades. LIDDS har levererat den aktuella läkemedelsformuleringen i enlighet med Belinas önskemål.
 • LIDDS presenterade NanoZolid®-teknologin och bolagets projektportfölj vid International Conference on PharmScience Research & Development i Paris i mars.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • LIDDS har erhållit positiva prekliniska resultat där NanoZolid® formulerats med en TLR9-agonist. De lovande resultaten har lett till att ett prekliniskt program startas och att företaget planerar att inleda en fas I- studie under 2020.
 • LIDDS meddelade att bolaget har en positiv freedom-to-operate-analys för den specifika TLR9- agonist som använts i de prekliniska försöken.
 • LIDDS presenterade NanoZolid®-teknologins möjligheter att formulera olika onkologiläkemedel för intratumoral administration vid Formulation and Drug Delivery Congress i London i april.
 • Preliminär information från ett antal patienter i den öppna studien i LPC-004 indikerar en längre, mer än sex månader, antiandrogen effekt av Liproca® Depot vilket skulle kunna innebära längre behandlingsintervall än beräknat.
 • LIDDS utvärderar, parallellt med STING-och TLR-projekten, ett prioriterat urval av immunaktiva läkemedelssubstanser för intratumoral behandling.
 • En riktad emission som tillför LIDDS 8,9 MSEK före transaktionskostnader genomfördes med avsikt att finansiera det nyligen startade NZ-TLR9 projektet med planering för en kommande fas I- studie. Emissionen stärker bolagets aktieägarbas och riktades till större och nya aktieägare i LIDDS.

Nyheten i PDF


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire