Skip to content

LIDDS genomför omorganisation inom affärsutveckling och Medical Advice

UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) meddelar idag att följande förändringar i dess organisation har genomförts.

LIDDS tidigare konsultanställde Chief Medical Officer, Dr Johan Harmenberg, har ersatts av Dr Roger Belusa på konsultbasis. Annette Møldrup, som var på provanställning som CBDO har lämnat företaget, och affärsutvecklingsfunktionen leds i stället direkt av VD Anders Månsson och utökas som tidigare meddelats genom företagets samarbete med Alira Health. 

"Dr. Johan Harmenberg informerade mig redan i höstas förra året om sin önskan att fokusera på sitt arbete inom Region Stockholm. LIDDS har hittat en utmärkt ersättare för honom i Medical Advice-funktionen hos Dr. Roger Belusa, och övergången har varit smidig”, säger Anders Månsson, VD för LIDDS. ”Affärsutveckling är självklart en kritisk faktor för LIDDS nu, och med tanke på detta och med tanke på min bakgrund ser jag det som naturligt att jag tar det direkta operativa ledarskapet för denna funktion. I denna egenskap har jag även redan utökat bolagets kapacitet och nått genom samarbetsavtalet med Alira Health, och med tanke på detta såväl som av kostnadseffektivitetsskäl har jag inte förlängt kontraktet med Annette Møldrup. Jag vill dock rikta ett uppriktigt tack till både Johan och Annette för deras tjänster och givetvis också uttrycka min stora uppskattning för Roger Belusas önskan att arbeta för LIDDS”.