Skip to content

Nanoimod and nanoxan

Nanoimod är NanoZolid-formulerad agatolimod som är en toll-liknande receptor 9 (TLR9) agonist. Nanoxan är en icke namngiven substans formulerad med NanoZolid-teknologin. Aktivering av toll-liknande receptorer är en viktig del av vårt medfödda immunsystem vilket resulterar i en immunologiskt gynnsam mikromiljö. Detta sker genom aktiv rekrytering av specifika immunceller såsom antigenpresenterande celler, vilket kommer att leda till aktivering av specifika cytotoxiska T-celler. Agatolimod har tidigare undersökts för behandling av  olika onkologiska indikationer med mindre framgångsrikt resultat. Genom att agatolimod formuleras till en depå med långsam frisättning vilken administreras intratumoralt så kommer det leda till att läkemedlet finns i högre dos under längre tid i tumörer. Detta är särskilt fördelaktigt om det kombineras med ett läkemedel med immunstimulerande egenskaper. Kombinationen av nanoimod och nanoxan tros ha förmågan att göra kalla tumörer heta och tillägget av en checkpointhämmare kommer att säkerställa kontinuerlig aktivering av den genererade tumörspecifika immunresponsen. Programmet är i preklinisk fas och proof-of-principle (PoP) studier i relevanta djurmodeller utförs. Nästa steg kommer att vara toxicitetsutvärderingar och förberedelser för kliniska studier 2022/2023 inklusive tillverkning, definition av patientpopulation, klinisk utvecklingsplan och regulatorisk strategi för att föra behandlingen framåt så snabbt som möjligt.