Skip to content

Ändring av rapportdatum

På grund av tekniska problem flyttas datumet för Lidds bokslutskommunike från den 10 mars till den 13 mars.