En teknologi med många användningsområden

LIDDS unika och patentskyddade läkemedelsbärare kan användas för att utveckla nya lokalt verkande läkemedel mot en lång rad cancersjukdomar, som till exempel tumörer i prostata, lungor, äggstockar, lever, hjärna, bukhåla, ryggrad, huvud/nacke, benvävnad, livmoder, njure och urinblåsa. Dessutom kan nya behandlingar utvecklas mot andra svårbehandlade sjukdomstillstånd som idag kräver systemisk terapi för att åstadkomma höga lokala läkemedelskoncentrationer.

LIDDS har en unik och patenterad teknologi för lokal läkemedelsadministration som skapar flera fördelar:

• Beredningen ger kontrollerad frisättning av läkemedel i önskad tid upp till sex månader.
• Läkemedelsberedningen resorberas fullständigt i vävnaden pga sin vattenlöslighet.
• Läkemedelssubstansen påverkas inte negativt av att integreras i LIDDS teknologi.
• Beredningen minskar risken för oavsiktlig så kallad dose-dumping, dvs. att läkemedlet läcker okontrollerat.