Nyheten i PDF

Nyheten i PDF

Nyheten i PDF

LIDDS AB (publ) kommer att tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden för LIDDS nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 28 juni 2016 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades av aktieägare till 87,3 procent. Resterande 12,7 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna.

Sammanräkningen visar att 3 101 338 aktier, motsvarande 79,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 318 139 aktier, motsvarande 8,1 procent av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande 497 409 aktier, motsvarande 12,7 procent av de erbjudna aktierna, kommer att tilldelas de personer som garanterat företrädesemissionen enligt avtal med bolaget. Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och bolaget tillförs 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar LIDDS aktiekapital med 207 594,958 kronor. Det totala antalet aktier ökas med 3 916 886 till 17 625 990.

Finansiell och legal rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till LIDDS. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bengt Norvik, CFO, +46 (0)730 74 68 00, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                              

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid™ som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid™ ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid™ kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.
Bolagets längst framskridna projekt – prostatacancerprodukten Liproca® Depot med 2-hydroxyflutamide – har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger.

För mer information, besök www.lidds.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bengt Norviks försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 16:30. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

 

Nyhet som PDF

Nyheten i PDF